22
AUG
2013

VideoVoicemail: Next generation antwoordapparaat

Vergeet voicemail; StarLeaf biedt VideoVoiceMail. StarLeaf biedt de mogelijkheid een videoboodschap achter te laten wanneer u even niet bereikbaar bent.
En met de mogelijkheid van een persoonlijke begroetingsvideo in plaats van het aloude ‘Spreek uw bericht in na de toon’.